terug naar startpagina

 

2007

TENTOONSTELLINGEN


verliefd op 3 meerpalen


NOVEMBER / DECEMBER

POLDER KOS
HET UITZOEKEN VAN ENKELE PASTELS DIE GEÏNSPIREERD ZIJN DOOR ALLE COMMOTIE HIER IN ZEELAND
DIE ONTSTAAN IS DOOR DE POLITIEKE BESLISSINGEN OM SINDS LANG BEWOONDE EN BEWERKTE VRUCHTBARE
ZEEUWSE LANDBOUWGROND WEER TERUG TE GEVEN AAN DE ZEE.
HET GAAT NU NOG OM 600 HECTARE. DIT IN HET KADER VAN DE VAARGEULVERRUIMING NAAR ANTWERPEN,
DE VEILIGHEID TEGEN OVERSTROMINGSGEVAAR IN BELGIË EN NATUURHERSTEL AAN DE WESTERSCHELDE.
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.IKMAAKMEZORGEN.NL
TERWIJL DE TWEEDEKAMER DE KOMENDE MAANDEN HET 'SCHELDEVERDRAG' IN BEHANDELING NEEMT TONEN
VIER GEDREVEN KUNSTENAARS EN EEN BEZIELD DICHTER HUN BETROKKENHEID MET DE GEDUPEERDEN EN DE ONTPOLDERPROBLEMATIEK OP ZICH, DOOR HUN MEDEWERKING TE GEVEN AAN DE TENTOONSTELLING: 'POLDER KOS'.
WIJ ZIJN VAN MENING DAT GOEDE LANDBOUWGRONDEN NIET VOOR GETIJDE NATUUR ONDER WATER GEZET MOGEN
WORDEN. WIJ PLEITEN ERVOOR DAT ALTERNATIEVE PLANNEN EEN REËLE KANS KRIJGEN WAARBIJ DAN DE
GEHELE DELTA BETROKKEN GAAT WORDEN.

DE KUNSTWERKEN GETUIGEN VOORAL VAN DE SCHOONHEID VAN HET OUDE ZEEUWSCHE LAND

LIA GOENÉ: WWW.LIAGOENE.NL
CHRIS GRINWIS en CARLA VAN WERSCH: WWW.GALERIEKOS.NL
THOM SCHRIJER: WWW.THOM-SCHRIJER.NL
VICTORIA KLOEK


poldrkosDebat ontpoldering in galerie Kos Zierikzee

door Ali Pankow

Provinciale Zeeuwse Courant.
Zaterdag 27 oktober 2007 - ZIERIKZEE - Kunst als vertrekpunt voor een discussie over ontpoldering.
Kunst- en natuurliefhebber Leendert van Melle uit Zierikzee ziet een goede mogelijkheid daatoe met
de opening van de expositie Polder Kos in galerieKos zondagmiddag 4 november in Zierikzee.

Slideshow image
Een vuist in keramiek voor behoud van het landschap van Carla van Wersch met daarachter schilderijen van Chris Grinwis.
foto Marijke Folkertsma

De tentoonstelling getuigt van de schoonheid van het Zeeuwse platteland en benadrukt de intense band die boer en burger
van oudsher met Zeeland hebben. Van Melle en galeriehouder Chris Grinwis hebben besloten met een discussie bij de opening
in te spelen op de behandeling binnenkort in de Tweede Kamer van het zogeheten Scheldeverdrag. "Het plan zeshonderd hectare
te ontpolderen in Zeeland is omstreden. Dit alles in het kader van de vaargeulverruiming naar Antwerpen, de veiligheid tegen
overstromingsgevaar in België én natuurherstel aan de Westerschelde", aldus Van Melle.

Hij heeft Zeeuwse en Haagse politici uitgenodigd voor de bijeenkomst. De deelnemende kunstenaars zijn: Lia Goené (fotograaf),
Carla van Wersch (beeldhouwster), Victoria Kloek en Chris Grinwis (kunstschilders) en Thom Schrijer (dichter).
De discussie begint om 15.00 uur.

>>De expositie Polder Kos in Zierikzee geeft een aanzet tot een ontmoeting tussen kunst en politiek.
Als opening is er een discussie over ontpoldering.


OKTOBER

NADAT HET WERK IS UITGEZOCHT VOOR DE TENTOONSTELLING 'POLDER KOS'
MAKEN WE DE GANG NAAR DE LIJSTENMAKER HIER IN ZIERIKZEE: LIJSTENMAKER ZWART.

in een sfeervolle ambiance de lijsten uitzoeken mooi geworden!

 altijd een boeiend gesprek

zwart

 

 

terug naar startpagina