2016
BERCK-sur-Mer
26 maart - 30 mei


'MÉMOIRE DE L' EAU'

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door het 'Musée de France Opale Sud'
in samenwerking met het gemeente archief.

BERCK-sur-MER
Info: Musée de
France Opale Sud, 60 rue de l'Impératrice, 62 600 Berck-sur-Mer.
Tél : +33 3 21 84 07 80. E-mail : accueil.musee@berck-sur-mer.
KLIK OP AFFICHE OM TE VERGROTEN. (Fotos: 'Mémoire de l' eau' © 2016 Musée de France Opale-Sud)


De Pers 30-03-2016: LeRéveil

De museumconservator Georges Dilly bezoekt mijn atelier in Fressin. (Foto links)


Foto midden:16de eeuwse zeemonsters. Klik op foto rechts voor een wandeling door het Museum.

Museumconcervator Georges Dilly is de bevlogen initiator van de tentoonstelling: 'MEMOIRE DE L' EAU'.
Geboren en getogen aan de kust in Noord-Frankrijk en bovendien gepassioneerd duiker kent hij de zee als geen ander.
Met oude en meer recente zeekaarten uit de archieven wil hij de mensen wakker schudden voor de grote gevaren van 'het water'
dat langzaam maar zeker de kusten afkalft. Zo kunnen we heel duidelijk zien dat het oude Berck voorgoed verloren is

en dat het huidige Berck-sur-Mer door rivieren en zee ernstig bedreigd wordt.
Naast de foto van Georges Dilly ziet u een stukje muur van mijn atelier in Zierikzee. Het zijn de resten van 16de eeuwse
Harlinger Tegels die tijdens de restauratie her en der weer tevoorschijn kwamen.
Het betreft afbeeldingen van fantasie
zeemonsters die we ook aantreffen op de oude zeekaarten uit die tijd.

Victoria Kloek is een Hollandse schilder van water en lucht. Sinds ze in Zeeland woont realiseert zij zich meer dan ooit dat
de zee hier de herinneringen levend houdt aan vroeger tijden. Haar werk vertelt het verhaal van verdronken steden en dorpen.

Tijdens de voorbereidingen voor deze tentoonstelling is een nieuw boek over de watersnood gepresenteerd:
'ATLAS VAN DE WATERSNOOD 1953 WAAR DE DIJKEN BRAKEN' van Koos Hage en Uitgeverij THOTH Bussum.(Meeuw verzorgen tijdens voorbereidingen van de Expo 'Mémoire de l' eau'. Fotos 2016 ©Atelier Victoria Kloek)

Inmiddels staat alles in het teken van 'Mémoire de l' eau'. Dat ik juist nu een gewonde zeemeeuw vind is een bijzondere verrassing.
In Zierikzee hoor ik ze op mijn dak en regelmatig schijten ze mijn stoep onder, maar eentje in huis...
Het gaat goed met Meeuw. De vogelopvang (Association OISO tel. +33 699361801) heeft zich over hem/haar ontfermd.
Nu verder met de Expo!( Foto: 'Mémoire de l' eau'. 2016 © Musée de France Opale-Sud. Berck-sur-Mer)


(Du Lettreweb 26: © 2016 Musée de France Opale-Sud, Berck-sur-Mer.)

In mailbrief 26 van het museum staat op bladzijde 3 de aankondiging dat het paneeel: 'De verdronken stad Reimerswael'
in de vaste collectie van het museum is opgenomen. Het werk staat symbool voor de natuurkrachten.
De zee die geeft en weer terugneemt. De komende tijd verblijft 'Reimerswael' in de centrale nis beneden.

EEN IMPRESSIE VAN DE OPENING

2016 Vernissage Mémoire de l' eau Musée d'Opale-sud Berck-sur-Mer
©2016 Montage: Met dank aan Roelof Koebrugge

'PEINDRE AVEC ANDRÉ'


8 Mei: Open Museumdag Vrij entree over het thema van de tentoonstelling: 'Mémoire de l'eau' in samenwerking met
het Gemeente Archief en de Actiegroep SOS Baie d' Authie. Voor de jeugd organiseert de Vereniging Découverte-Nature
een themamiddag: 'Wie eet wie' om spelenderwijs de biodiversiteit van het kustgebied duidelijk te maken.

'Herinneringen aan het water verbinden onze landen met een zelfde lot: Leven aan de zeekust.'
Georges Dilly

Photo 29 mei 2016: Een bijzondere ontmoeting: Georges Dilly en Ria Geluk, de initiatrice van het 'Watersnoodmuseum' in Zeeland.

Citaat Georges Dilly:
'La Mémoire de l' eau unit nos deux pays par le même destin: Vivre au bord de la mer'.

Informatie:
De tentoonstelling 'Mémoire de l' eau' is verlengd tot 7 juni.

terug naar de startpagina