GROEN VAN TOEN

BURGERS EN OMWONENDEN KOMEN IN ACTIE TEGEN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE SCHOUWEN - DUIVELAND WAARDOOR HUN 'GROEN VAN TOEN' IN DE BINNENSTAD VAN ZIERIKZEE (N.B. BESCHERMD STADSGEZICHT!) OP DE SCHOP GAAT.

OPROEP AAN DE GEMEENTE VAN DE VERENIGING H2OK.

 

PZC, donderdag 6 september 2012

H2OK grijpt Monumentendag aan voor protest tegen gemeentebeleid

door Piet Kleemans

ZIERIKZEE - 'Rooi geen groen van Nu'. Dat is de kreet waarmee vereniging H2OK ten strijde trekt tegen de plannen van de gemeente Schouwen-Duiveland voor herinrichting van Havenplein, Havenpark en Oude Haven. Tijdens Open Monumentendag (thema: Groen van Toen) worden protest­posters opgehangen en uitgedeeld.
De plannen van de gemeente zijn de vereniging van bewoners en ondernemers van Havenplein, Havenpark, Kraanplein en Oude Haven een doorn in het oog, „Van rijkswege is Zierikzee aangewezen als beschermd stadsgezicht. De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed vindt dat het gebied van de binnenstad van Zierikzee 'in zijn totaliteit' een beeld oplevert van 'uitzonderlijke gaafheid'. De gemeente wil dat gebied aantasten, aldus de vereniging. H2OK stelt dat bij de herinrichting alle historische, maritieme en karakteristieke elementen - het anker, het kikkervijvertje en de brulboei - verdwijnen. Ook is de vereniging mordicus tegen het rooien van een zestal bomen op het Havenplein. „Bomen die de gemeente zelf als 'historisch waardevol' bestempelt. Het groene hart van Zierikzee moet plaats maken voor een betegeld gebied, in een zogeheten 'geulenpatroon'. Tenslotte moeten de vitale bomen aan de Oude Haven plaats­maken voor parkeerruimte en nieuwe boompjes die minder in de weg staan. Kortom, alle Groen van Toen en Nu verdwijnt." Aan de inleiders tijdens de Zeeuwse opening van Monumentendag vrijdag heeft H2OK schriftelijk aandacht gevraagd voor wat H2OK betitelt als "de desastreuze plannen van de gemeente". Hen is met klem gevraagd druk uit te oefenen op de gemeente om die te bewegen de plannen te herzien.

GROEN VAN TOEN
NATIONAAL THEMA OPEN MONUMENTENDAG 2012